برنامه ترم تابستان و انتخاب واحد ترم مهر

اصلاحیه برنامه ترم تابستان و انتخاب واحد ترم مهر

۰۱ شهریور ۱۳۹۹ | ۰۰:۰۰ آموزشی
تعداد بازدید:۶۰۰۷۱
پیرو مکاتبه شماره ۲۱۱۷۵/ص/۹۹ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۹‬ در خصوص استقرار سامانه آموزشیار در دانشگاه آزاد اسلامی، به استحضار می‌رساند حسب درخواست‌های مکرر استان‌ها و واحدهای دانشگاهی در خصوص ارائه زمان بیشتر برای آموزش سامانه آموزشیار جهت همکاران واحدهای دانشگاهی و ارائه فرصت لازم برای حذف و اضافه و نیز هماهنگی برگزاری امتحانات ترم تابستان، بر این اساس اصلاحیه برنامه امتحانات ترم تابستان (مکاتبه مذکور) برای واحدهای دانشگاهی (دارای سیستم اتوماسیون سیدا ۴ و ۷) و برنامه انتخاب واحد ترم مهرماه به شرح زیربحضورتان اعلام می‌گردد.
اصلاحیه برنامه ترم تابستان و انتخاب واحد ترم مهر

‌‌‌‌‌‌‌به نام خدا

رؤسای محترم استان‌ها، واحدها و مراکز آموزشی و معاونت آموزش‌های عمومی و مهارتی دانشگاه آزاد اسلامی

موضوع: فرصت بیشتر برای آموزش سامانه آموزشیار، اصلاح برنامه امتحانات ترم تابستان و انتخاب واحد ترم مهر ماه


با سلام و احترام؛
پیرو مکاتبه شماره ۲۱۱۷۵/ص/۹۹ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۹‬ در خصوص استقرار سامانه آموزشیار در دانشگاه آزاد اسلامی، به استحضار می‌رساند حسب درخواست‌های مکرر استان‌ها و واحدهای دانشگاهی در خصوص ارائه زمان بیشتر برای آموزش سامانه آموزشیار جهت همکاران واحدهای دانشگاهی و ارائه فرصت لازم برای حذف و اضافه و نیز هماهنگی برگزاری امتحانات ترم تابستان، بر این اساس اصلاحیه برنامه امتحانات ترم تابستان (مکاتبه مذکور) برای واحدهای دانشگاهی (دارای سیستم اتوماسیون سیدا ۴ و ۷) و برنامه انتخاب واحد ترم مهرماه به شرح زیربحضورتان اعلام می‌گردد.

اقدامات
 

  • تاریخ ۱۰ الی ۱۴ شهریور ماه

۱- ثبت نمرات، رسیدگی به اعتراضات ترم دوم ۹۹-۹۸
۲- امور فارغ التحصیلان
۳- ثبت دروس، انتخاب واحد (یا حذف و اضافه) ترم تابستان و هماهنگی شیوه برگزاری امتحانات
۴- تطبیق و مغایرت گیر‌ی های سیستم جدید در واحد دانشگاهی
۵- برنامه ریزی درسی ترم مهر ماه ۹۹ و ورودی‌های جدید.

 

  • تاریخ ۱۵ الی ۲۰ شهریور ماه

۱- برگزاری امتحانات ترم تابستان

 

  • تاریخ ۱۵ شهریور ماه بر اساس جدول زمانبندی اعلام شده در سامانه آموزشیار

۱- انتخاب واحد ترم مهر ماه (دانشجویان ورودی‌های ما قبل از ۹۹).

 

  • حسب اعلام نظر مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه

۱- ثبت نام و انتخاب واحد ورودی‌های جدید (۹۹) بر روی سامانه آموزشیار.

واحدهای دانشگاهی که دارای سیستم اتوماسیون به غیر از سیدا ۴ و ۷ می‌باشند در صورت نیاز می‌توانند از اصلاحیه برنامه امتحانات ترم تابستان اعلام شده استفاده نمایند.
موارد مندرج در این مکاتبه در تاریخ ۳۱/‏۰۵/‏۹۹‬ به تأیید ریاست محترم عالی دانشگاه رسیده است.
پیشاپیش از اقدام مساعد شما در این خصوص کمال تشکر و قدردانی را اعلام می‌دارد.