آموزشی

برنامه ترم تابستان و انتخاب واحد ترم مهر

اصلاحیه برنامه ترم تابستان و انتخاب واحد ترم مهر

پیرو مکاتبه شماره ۲۱۱۷۵/ص/۹۹ مورخ ۲۶/‏۰۵/‏۹۹‬ در خصوص استقرار سامانه آموزشیار در دانشگاه آزاد اسلامی، به استحضار می‌رساند حسب درخواست‌های مکرر استان‌ها و واحدهای دانشگاهی در خصوص ارائه زمان بیشتر برای آموزش سامانه آموزشیار جهت همکاران واحدهای دانشگاهی و ارائه فرصت لازم برای حذف و اضافه و نیز هماهنگی برگزاری امتحانات ترم تابستان، بر این اساس اصلاحیه برنامه امتحانات ترم تابستان (مکاتبه مذکور) برای واحدهای دانشگاهی (دارای سیستم اتوماسیون سیدا ۴ و ۷) و برنامه انتخاب واحد ترم مهرماه به شرح زیربحضورتان اعلام می‌گردد.

ادامه مطلب